» Poslední platné verze jednotlivých aplikací«

        Rád bych Vám tímto způsobem usnadnil kontrolu verzí Vámi provozovaných aplikací. Hlavně pro případy chybně doručených příloh atd. Doufám, že se tím vyhneme nepříjemným situacím při ře‘ení problémů.

        V‘echny soubory jsou kvůli úspoře místa a hlavně doby přenosu komprimovány do formátu ZIP. Jednotlivé soubory s koncovkami .zip se proto musí nejprve dekomprimovat pomocí některého z dostupných komprimačních programů. Nejlépe programem Winzip 8.0. Poté, co soubor takto vytvoříte, je potřeba umístit ho přesně dle popisu do jednotlivých adresářů aplikace. Je připomínám, že se vždy vyplatí původní soubory uchovávat zálohované alespoň po dobu dvou měsíců.

Aplikace DPS - střediska Praha a Bratislava

Název souboru Velikost souboru Datum
aktualizace
Komentář
dps.zip 334 331 19.8.2004 Adresář .\Dps
dps.ini 111 12.2.2002 Adresář .\Dps .Slouží k zadání znakové konverze z SQL(BavariaSoft) do příslu‘ného národního prostředí. Default hodnota je pro českou diakritiku.
dpstisky.zip neuvedeno 30.1.2003 Archiv tiskových předloh, adresář .\Dps\Tisky

Aplikace Sklad - střediska Kutná Hora,Kralupy nad Vltavou,Levice

Název souboru Velikost souboru Datum
aktualizace
Komentář
sklad.zip 351 321 19.8.2004 Adresář .\Sklad nebo libovolný. Soubor je stejný pro v‘echny divize! Divizi pak odli‘uje 1b textový soubor ca.txt,bp.txt,casr.txt,bpsr.txt uložený v následujícím zip-archivu. Pozor!!! Je třeba dodržet, aby v hlavním adresáři aplikace byl pouze jeden z těchto čtyř textových souborů. Pro tuto verzi je nutné aktualizovat tiskové předlohy, pokud se jedná o divizi BP!
specdiv.zip 4x1b 22.11.2001 Archiv 4 1b-ových souborů určujících divizi skladu. Adresář .\Sklad nebo libovolný vybraný.
skltisky.zip 12 033 4.2.2003 Archiv tiskových předloh, adresář .\Sklad\Tisky

Poznámka: Datumy souborů mohou být různé v závislosti na způsobu, jakým Vám byly soubory doručeny. Nutné v‘ak je, aby se přesně shodovala velikost exe-souborů! Ta také bude kontrolována při revizích.