Dokumentace...
 
Popis výměnných souborů

Obecně...

Aplikace RaceControl je navržena takovým způsobem, aby bylo možné parametricky ovlivňovat kvalitu produkovaných výsledků. Je jasné, že není možné definovat parametricky úplně všechny vstupy hned na počátku, kdy se potřeby a požadavky na aplikaci teprve formují. Nicméně postupem času byly navrženy mechanismy umožňující aktualizovat některá vstupní data. Tento dokument si neklade za cíl vysvětlit proč a jak se k daným strukturám dospělo, ale popsat strukturu, formát a způsob použití.V současné době je tedy možné popsat celkem 8-9 souborů v elektronické podobě, pomocí kterých je aplikace schopna komunikovat s okolím. Kromě formátu, ve kterém jsou uloženy, jsou rozděleny na vstupní (importní), určené pro hromadné vložení dat do aplikace, a na výstupní (exportní), určené pro reporting či přenos na jiné systémy pro další automatické hromadné zpracování. V roce 2006 jsou navíc doplněny další dva výměnné soubory, které jsou taktéž popsány níže.

Importy

Všechny importní soubory jsou spravovány centrálně, pověřenou osobou ČSJ. Aplikace je žádným způsobem neupravuje. Pouze použije data v nich obsažená, pro aktualizaci vlastních dat. Distribuce probíhá elektronicky dvěma způsoby z důvodu co možná největšího zjednodušení instalace. Buď pomocí přenosného datového média nebo internetovým připojením z oficiálního portálu ČSJ. Na portálu jsou dostupné v závazných dokumentech pod číslem G99. Za účelem minimalizace datového přenosu jsou všechny importní soubory zkomprimovány do jediného souboru. Samotná instalace probíhá volbou z hlavní nabídky aplikace "Administrativa"->"Načtení číselníků z Inetu" nebo "Načtení číselníků z disku". V druhém případě je potřeba získaný soubor dekomprimovat do adresáře .\Race\Import\ (dle vaší specifické instalace) a načít postupně všechny soubory. Soubory obsahují textový soubor v kódování 1250, ve kterém jsou následující informace, oddělené pouze pevně dannou délkou jednotlivých údajů.

 • jachtari.txt

 • Doktor Platnost do Příjmení Jméno Registrační číslo Rok narozeni Kategorie závodníka Status WebID Seal Telefon Email
  25102515810211015050

 • kluby.txt

 • Název subjektu Ulice Město Psč Předseda Registrace
  2525206354

 • ltcsj.txt

 • Kód třídy Název Zkratka Vlajka Posádka Stavový znak Věk od Věk do Systém bodování
  2253121 [F]221

  Pro rok 2006 je dále přidán seznam rozhodčích, s následující strukturou. Struktura je převzata ve tvaru, ve kterém byla načtena automatem z různých excelů apod. Je možné, že se zvyšujícími se požadavky na tento číselník, ještě dozná změn.

 • rozhod.txt

 • Web_ID Jmeno Příjmení Rodné číslo Adresa KSJ Funkce
  10152510 [jen rok nar.]50420

  Pro rok 2008 je dále přidán seznam trenérů, registrovaný v ČSJ. Struktura je převzata ve tvaru, ve kterém byla načtena automatem z různých excelů apod. Je možné, že se zvyšujícími se požadavky na tento číselník, ještě dozná změn.

 • treneri.txt

 • ID Titul Jmeno Příjmení Telefon E-Mail KSJ
  1010152520504

  Exporty

  Soubory exportované z aplikace RaceControl, slouží především k presentaci výsledků a dalších záznamů v různých podobách elektronického přenosu. Jelikož, až na výjimky, nejsou nijak chráněny, mají pouze informativní charakter. Tzn., že tištěná podoba výsledků na originální tiskové sestavě z RaceControlu je stále nadřazena výstupům v XLS, HTML, CSV a jiných formátech. Veškeré výstupy/exporty se generují do adresáře .\Race\Export. Jedinou výjimku, pokud to nazveme výstupem, tvoří celková záloha databáze, která je ukládána do adresáře .\Race\Zalohy. Následuje popis všech exportních souborů, které jsou aplikací generovány v závislosti na požadavcích uživatelů:

 • Export pro ročenku : r052136.csv
 • Složení názvu souboru je následující: "r" + /poslední dvě cifry roku/ + / CTL (zadána v aplikaci,takže 4 až 5 znaků!) /+".csv"
  Kodová stránka souboru je 1250 a všechny údaje jsou znakové, odděleny středníkem. Jejich význam je následující:

  Registrace klubuReg. závodníkaKategoriePříjmeníJménoRok narozeníKapitán [T/F]Datum konání závoduCTLLodní třídač. plachtyLog. bodyCelkem lodíUmístěníKoeficientDatum exportu

  Od roku 2008 je soubor s ročenkou nahrazen kompletním XML souborem, jenž obsahuje veškerá data konkrétního závodu, uspořádaná v hierarchické struktuře! Jméno souboru bylo pozměněno na například n081124.zip. Tedy počáteční znak je n pak platné číslo CTL závodu. Celý soubor je zašifrován a zabalen do archivního zip souboru. XSD šablona viz : EXP_Rocenka.xsd


 • Export pro evidenci aktivity : aktivita.csv
 • Soubor eviduje aktivitu rozhodčích v RaceControlu a odesílá data k centrálnímu vyhodnocení. Po exportu obsahuje vždy kompletní data za všechny závody na daném PC!
  Kodová stránka souboru je 1250 a všechny údaje jsou znakové, s pevnou délkou. Řádek má 74 znaků + CRLF. Jejich význam je následující:

  Webové ID rozhodčíhoCTLID závodu v ramci RaceControluID funkce/role rozhodčíchID rozhodčího v rámci RaceControlu
  1016161616

 • Importní soubor přihlášek z webového rozhraní (2020) : CTL999999.txt

 • AplID CTL MLMID Country number LT Stamp Confirm Stamp_Conf Capt Ctg WebID Registry
  11111131022412412118


  Autor: René Sehnal,   Předmět: RaceControl - aplikace pro vyhodnocování výsledků závodů Českého svazu jachtingu